“Chú xin phép cảm ơn Tiệm đã hỗ trợ tài chính cho chú!

Trong tình cảnh khó khăn chung của dịch bệnh Covid – 19 vừa qua, công việc làm ăn thực sự bấp bênh.

Cũng may nhờ tiệm mà chú đã được hỗ trợ cầm cố căn nhà đang ở chỉ với lãi suất có 800đ/1.000.000đ/ngày.

Có những lúc khó khăn, tìm được nơi tin cậy đáng để mình gửi gắm lòng tin thì không có gì quý hơn rồi!

Xin phép được đánh giá thang điểm 5*, ủng hộ cho Tiệm làm ăn uy tín nhất Gia Lai!”

×
×

Cart